Tuesday, September 6, 2011

Edouard Martinent

Edouard Martinent merupekan seorang sculpture artist yang menggunekan bahan-bahan terbuang dari basikal lame, kereta untuk membuat sculpture berupe serangga, burung dan hidupan laut..memang style !!Selamat menonton..
Laporan asal This is Colossal


No comments:

Post a Comment